+91 9672788843, 0141-2721220

 

Contact us

Sabai Thai Spa
Malviya Nagar Address : 11/38, Giridhar Marg, Malviya Nagar,
Jaipur, Rajasthan (India)
Mobile : +91 9672788843
Phone : 0141-2721220
Sabai Thai Spa
Vaishali Nagar Address: 273 Goms Defiance Colony, Gautam Marg, Vaishali Nagar, Jaipur
Mobile : +91 7665241065
Mail Id. : rsrao706@gmail.com